Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

Επάγγελμα: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η υγιεινή διατροφή και δίαιτα του ανθρώπου είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Φροντίζει ώστε η διατροφή να παρέχει όλα τα αναγκαία συστατικά για την ομαλή ανάπτυξη και συντήρηση του οργανισμού. Εργάζεται σε νοσοκομεία και κλινικές και σχεδιάζει το ημερήσιο και εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των ασθενών. Είναι υπεύθυνος για το διαιτολόγιο των ατόμων με προβλήματα υγείας, παραλαμβάνει τα τρόφιμα και ελέγχει την ποιότητά τους, φροντίζοντας για τη σωστή συντήρηση και αποθήκευσή τους.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε συνθήκες γραφείου ή στους χώρους αποθήκευσης των τροφίμων. Έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, αλλά πολλές φορές το υπερβαίνει λόγω φόρτου εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η συστηματική εργασία, η μεθοδικότητα, η υπευθυνότητα και οι επαρκείς γνώσεις χημείας και βιολογίας είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το διαιτολόγο.

Σπουδές:
Σπουδές Διαιτολογίας μπορούνα να γίνουν στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, και στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας των ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Σητεία) και Λάρισας (Καρδίτσα), με διάρκεια φοίτησης οκτώ εξάμηνα.
Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το οποίο χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις Κλινική Διατροφή, Διατροφή και Άσκηση, Διατροφή και Δημόσια Υγεία.
Σπουδές επίσης μπορούν να γίνουν και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Διαιτολογίας & Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 311, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 221 Α, στις 29-10-1997. Επιπλέον, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος ΑΤΕΙ Διατροφής & Διαιτολογίας, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.78 (ΦΕΚ 36/ 7-2-1989/τ. A΄).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, στους δήμους, σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά κέντρα, ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή, διαιτολογικά κέντρα, όπου διαμορφώνουν και εφαρμόζουν διαιτολογικά προγράμματα, σε μονάδες μαζικής παραγωγής φαγητών απλής και διαιτητικής διατροφής, σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και διαφήμισης τροφίμων και ποτών ως ελεύθερος επαγγελματίας διαιτολόγος πραγματοποιώντας διατροφικές έρευνες και μελέτες, εξετάζοντας τη θρεπτική αξία των τροφίμων συμμετέχοντας στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων αναλαμβάνοντας και την επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων, σε βιομηχανίες παρασκευής τροφίμων. Επίσης έχει δικαίωμα λειτουργίας καταστήματος εμπορίας διαιτητικών τροφών. Τέλος, μπορεί να εργαστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωμα πάντα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να απασχοληθεί με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητας.


Πηγή: epagelmata.oaed.gr