Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Ηλιακές εκλείψεις

Έχουμε Ηλιακή έκλειψη όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στην Γη και τον Ήλιο (κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο όταν έχουμε Νέα Σελήνη). Και αντιστοίχως, έχουμε Σεληνιακή έκλειψη όταν η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και την Σελήνη, (κάτι που επίσης μπορεί να συμβεί μόνο όταν έχουμε Πανσέληνο). Η ηλιακή έκλειψη μπορεί να είναι μερική, ολική ή δακτυλιοειδής. Κάθε έτος πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο εκλείψεις Ηλίου, ενώ ο μέγιστος αριθμός εκλείψεων Ηλίου που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα έτος είναι 5.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό στο 4ο τεύχος του περιοδικού μας.