Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Έρευνα "Έφηβοι και εκφοβισμός"

Το σχολικό περιοδικό 4thlabs πραγματοποιεί έρευνα με θέμα "Έφηβοι και εκφοβισμός" στο πλαίσιο της σύνταξης του 4ου τεύχους για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και αφορά μαθητές Γυμνασίου. Αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων και θα είναι διαθέσιμη για να τη συμπληρώσετε μέχρι 8 Μαΐου 2020.

Πατήστε εδώ για μεταφερθείτε στην έρευνα.