Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Επάγγελμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:Είναι ο εργαστηριακός συνεργάτης του ραδιολόγου - ακτινολόγου γιατρού, ο οποίος χειρίζεται ραδιολογικά και ακτινολογικά μηχανήματα για την εκτύπωση ακτινογραφιών με σκοπό τη διάγνωση μιας ασθένειας ή τον προγραμματισμό θεραπευτικής αγωγής. Στην αρμοδιότητά του είναι η προετοιμασία του ασθενή για την ακτινοσκόπηση, η ρύθμιση της ακτινοβολίας τού μηχανήματος και η αρχειοθέτηση των φιλμ, αφού προηγηθεί η γνωμάτευση του γιατρού. Στο εργαστήριό του, εφαρμόζει θεραπευτικές αγωγές με την παρακολούθηση του ραδιολόγου - ακτινοθεραπευτή γιατρού.

Συνθήκες Εργασίας:
Η έκθεσή του στην ακτινοβολία και η χρησιμοποίηση φαρμάκων και οξέων καθιστά την εργασία του ανθυγιεινή και πολλές φορές επικίνδυνη. Προκειμένου να διαφυλάξει την υγεία του είναι υποχρεωμένος να φορά γυαλιά, γάντια και θώρακα από φύλλα μολύβδου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ακτινοσκόπηση και ιδιαίτερα οι θεραπευτικές αγωγές ραδίου και κοβαλτίου, απαιτούν μεγάλη προσοχή, υπευθυνότητα και παρατηρητικότητα. Ως βοηθός και συνεργάτης του ειδικού γιατρού, πρέπει να είναι συνεπής και συνεργάσιμος καθώς επίσης να είναι διακριτικός και ευγενικός με τους ασθενείς.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Ραδιολογίας και Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας, στο οποίο η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές
ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος ΑΤΕΙ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.164, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 118 Α’ στις 14-6-1996.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να απασχοληθεί σε ραδιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών οργανισμών, σε εργαστήρια ραδιολόγων-ακτινολόγων γιατρών, ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα, ως καθηγητής δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι ευνοϊκές, δεδομένου ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά ιατρικά κέντρα, εργαστήρια, κλινικές κ.λπ.
Πηγή: epagelmata.oaed.gr