Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Επάγγελμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η φροντίδα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, είναι το αντικείμενο της εργασίας του νοσηλευτή. Τη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς αναλαμβάνει ο νοσηλευτής. Είναι απαραίτητος και πολύτιμος συνεργάτης του γιατρού, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει να υποστηρίξει και να ενισχύσει την ψυχολογία του ασθενούς και να στηρίξει τη θεραπευτική αγωγή του. Η προσαρμογή τού νοσηλευόμενου στο περιβάλλον, η πορεία της υγείας του, ο έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής που του έχουν συστήσει οι γιατροί, η παρακολούθηση των μηχανημάτων και των συσκευών που πιθανά υποστηρίζουν τον ασθενή, η προετοιμασία εργαστηριακών εξετάσεων είναι εργασίες που διεκπεραιώνει ο νοσηλευτής.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας είναι ανθυγιεινές και συχνά επικίνδυνες, ειδικότερα σε ορισμένα νοσηλευτικά τμήματα, όπως ακτινολογικά και μικροβιολογικά, ψυχιατρικά ιδρύματα, άσυλα ανιάτων, ενώ εκτίθεται και σε κινδύνους ενδεχόμενης μόλυνσης από μεταδοτικά νοσήματα. Οι νυχτερινές βάρδιες, η ορθοστασία και η συνεχής κίνηση, η ένταση και το άγχος, η ψυχική και συναισθηματική φόρτιση δημιουργούν ακόμη περισσότερο δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Ακόμη πιο αρνητικά συμβάλλουν οι κακές κτιριακές εγκαταστάσεις και η έλλειψη υποδομής, που παρατηρείται σε αρκετά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για το συνάνθρωπο, ιδιαίτερα για τον άρρωστο, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ευγένεια, η κατανόηση, η ευχάριστη παρουσία, οι οργανωτικές ικανότητες, η σχολαστικότητα και φυσικά η ψυχραιμία είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταπεξέλθει ένας νοσηλευτής στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματός του.

Σπουδές:
Σπουδές Νοσηλευτή/ Νοσηλεύτριας μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθήνας και Πελοποννήσου (Σπάρτη), καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). Το Τμήμα Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας διαιρείται σε πέντε τομείς: Βασικών Επιστημών, Παθολογικός- Νοσηλευτικός, Χειρουργικός-Νοσηλευτικός, Δημόσιας Υγείας, Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς. Επίσης σπουδές μπορύν να γίνουν στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΑΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Καβάλας (Διδυμότειχο), Λαμίας, Λάρισας και Κρήτης (Ηράκλειο), με διάρκεια φοίτησης οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση σε νοσοκομεία ή κλινικές).
Οι πτυχιούχοι μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σπουδές μπορούν να γίνουν και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 Α’ /14-6-1989).
Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί στο σχεδιασμό της πολιτικής για την υγεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (διδασκαλία και έρευνα), ως στέλεχος νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, επίσης σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας κ.λπ., ως στέλεχος σε δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς, ως ελεύθερος επαγγελματίας, στην Αγωγή Υγείας σε σχολεία και σε κέντρα υγείας. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι πολύ θετικές, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον κλάδο προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον σημαντικά λόγω της αντίστοιχης αύξησης της ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Πηγή: epagelmata.oaed.gr