Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Βιολόγος - Ερευνητής

Παρακάτω διαβάστε πληροφορίες για το εππάγγελμα του βιολόγου ερευνητή από την ιστοσελίδα epagelmata.oaed.gr

Επάγγελμα: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ / ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο μοριακός βιολόγος-γενετιστής ασχολείται με την έρευνα, μελέτη, επιστημονική προσέγγιση, καλλιέργεια και παραγωγή των βιοεπιστημών και των βιολογικών συστημάτων σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο (κύτταρα, μόρια, γονίδια, DNA κ.λπ.). Παράλληλα δε, οι επαγγελματικές και ερευνητικές του δραστηριότητες επεκτείνονται στην παραγωγή νέων δεδομένων και γνώσης, που εφαρμόζουν στην ιατρική έρευνα, στη γεωργία, στην εκπαίδευση με την διδασκαλία των βιοεπιστημών και συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μοριακός βιολόγος-γενετιστής συνήθως εργάζεται στο εργαστήριό του κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες και δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από χημικά και άλλα υλικά. Η συνεργασία του με άλλους επιστήμονες και παρασκευαστές είναι απαραίτητη κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Όταν απασχολείται σε ερευνητικό κέντρο, σε εταιρεία (βιοτεχνολογίας- φαρμακευτικής-γεωργικών προϊόντων) ή σε νοσοκομείο είναι δυνατόν να εργαστεί πέραν του κανονικού του ωραρίου για τις ανάγκες της έρευνας ή του πειράματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τις περισσότερες φορές συνδυάζεται και με διδακτική εργασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολλές φορές, οι μετακινήσεις του στο εξωτερικό θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, κ.λπ., προκειμένου να είναι ενήμερος για τις εξελίξεις της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Επειδή η εργασία του θεωρείται ανθυγιεινή δικαιούται ειδικό επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του μοριακού βιολόγου-γενετιστή, πρέπει να είναι εργατικός, επίμονος, να έχει φαντασία, διάθεση για εντατική πρακτική και θεωρητική κατάρτιση, να είναι επιδέξιος, σταθερός και προσεκτικός στις κινήσεις του κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και να προβαίνει σε λεπτούς χειρισμούς όταν χειρίζεται ευαίσθητα όργανα και συσκευές. Παράλληλα δε, η υπολογιστική και η μαθηματική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των πειραμάτων και η υπευθυνότητα αποτελούν ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του μοριακού βιολόγου-γενετιστή.

Σπουδές:
Σπουδές Μοριακού Βιολόγου-Γενετιστή μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Πανεπιστημίου Θράκης (Αλεξανδρούπολη), στο Τμήμα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης (Ηράκλειο), στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων και στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα), καθώς και στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων· χρειάζεται επίσης εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Συναφείς σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Ιατρικής, με περαιτέρω εξειδίκευση στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική, μέσω μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού.
Για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά την 1/5/2004 απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ. Σπουδές επίσης παρέχονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με την προϋπόθεση οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών να αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ, για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μοριακών Βιολόγων-Γενετιστών, δεν προβλέπονται ακόμα με Προεδρικό Διάταγμα. Οι Μοριακοί Βιολόγοι-Γενετιστές έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα με τους βιολόγους, που ορίζονται με τον Ν. 716/77, το Π.Δ. 541/78, το Π.Δ. 256/1998 και το Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39/5-3-01.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι μοριακοί βιολόγοι-γενετιστές μπορούν να απασχοληθούν σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα στον τομέα της Γενετικής Συμβουλευτικής (Genetic Counselling/Planning), σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε εργαστήρια πανεπιστημίων, σε βιομηχανικές μονάδες (φαρμάκων, τροφίμων καθώς και γεωργικές μονάδες), σε εταιρείες βιοτεχνολογικού - βιοϊατρικού περιεχομένου, ερευνητικά κέντρα νοσοκομείων, τεχνολογικά πάρκα, διοικητικές υπηρεσίες μοριακής και βιοϊατρικής τεχνολογίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα για εκπαίδευση νέων στελεχών, όπως επίσης και στη Μέση εκπαίδευση. Το επάγγελμα του μοριακού βιολόγου-γενετιστή, καλύπτει ένα κενό στην αγορά εργασίας αποτρέποντας την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου επιστημονικού προσωπικού. Αν και οι εφαρμογές της μοριακής βιολογίας-γενετικής στην Ελλάδα δημιουργούν έναν τομέα απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης, με αρκετές επιστημονικές απαιτήσεις, το ισοζύγιο του επαγγέλματος αυτού στην αγορά εργασίας τείνει προς το αρνητικό με περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και επαγγελματικής αποκατάστασης για τους νέους επιστήμονες του χώρου.