Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Χημικός Μηχανικός

Παρακάτω διαβάστε πληροφορίες για το εππάγγελμα του χημικού μηχανικού από την ιστοσελίδα epagelmata.oaed.gr

Επάγγελμα: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Έργο και βασική αποστολή του χημικού μηχανικού είναι ο σχεδιασμός, η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος όλων των χημικών και φυσικών διεργασιών της χημικής βιομηχανίας. Τα προϊόντα και υλικά που παράγονται πρέπει να είναι ποιοτικά και ανταγωνιστικά και σε συνθήκες που να εξοικονομείται ενέργεια και να μη ρυπαίνεται το περιβάλλον. Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα του χημικού μηχανικού, ο οποίος επιστρατεύοντας τις γνώσεις του, τα οικονομικά μεγέθη και τον κατάλληλο προγραμματισμό με τη βοήθεια του υπολογιστή, ελέγχει και βελτιστοποιεί τις διεργασίες και τις συνθήκες που θα αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνθήκες Εργασίας:
Η έρευνα και η εκπαίδευση παρέχουν καλές συνθήκες εργασίας για το χημικό μηχανικό, σε αντίθεση με τη βιομηχανία, όπου το ωράριο, ο εργασιακός χώρος και το περιβάλλον δυσχεραίνουν το έργο του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο χημικός μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση, ευρύ πεδίο γνώσεων, ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα για να ανταποκριθεί στην εργασία του αλλά και στις όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες, που προκύπτουν από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και στις απαιτήσεις της οικονομίας για ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα. Εκτός από ακούραστος ερευνητής, ο χημικός μηχανικός πρέπει να είναι επίμονος, συνεπής και μεθοδικός για να έχει επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σπουδές:
Ο υποψήφιος χημικός μηχανικός μπορεί να φοιτήσει στα αντίστοιχα τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πάτρας, που ανήκουν στο 4ο επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών. Η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα, από τα οποία το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στα παραπάνω ιδρύματα όσο και στο εξωτερικό.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού προβλέπονται από τον Ν. 3518/1928, Ν. 6129/1934, άρθρα 6 και 9, Ν. 6422/1934 άρθρο 3, Β.Δ. 17-3-1950, κεφ. 1, άρθρο 2, Β.Δ. 17-12-1953, Ν. 3214/1955, Β.Δ. 1-5-1958, Β.Δ. 8-8-1958, ΠΔ 792/1960, Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979, ΠΔ 472/1985, ΠΔ 609/1985, ΠΔ 368/1994, ΠΔ274/1997.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά σε βιομηχανίες ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά και ως υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων. Επιπλέον, μπορεί να ασχοληθεί με την οικολογική τεχνολογία, την περιβαλλοντική μηχανική, την τεχνολογία νέων υλικών, τη βιοφυσική και βιοχημική μηχανική, τις εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαχείριση αποθεμάτων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος σε τεχνική υπηρεσία δημόσιων οργανισμών, ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, στην εκπαίδευση ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα πάντως η αγορά εργασίας γι’ αυτό το επάγγελμα είναι περιορισμένη.